Geri Dönüşüm

Geri Dönüşümün Önemi Nedir?

 geri dönüşümün amacı; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını

önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp

miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. C Demir, çelik, bakır, kurşun,

kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri

dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini

önleyecektir. Bu durum ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar.

Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45

azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan geri dönüşüm birçok hurdacı firması ve diğer projeler kapsamında

gerçekleştirilmektedir.

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi

sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır.

Yeni iş imkânları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

Geri dönüşüm ile elde edilen malzemede endüstriyel işlem sayısı azaldığı için enerji tasarrufu sağlanır. Metal içecek

kutularının geri dönüşüm işlemlerinde metal doğrudan eritilerek yeni ürün haline dönüştürülür. Böylelikle hem üretim için

kullanılan maden cevherine hem de madenin saflaştırması için uygulanan işlemlere gerek duyulmaz. Bu şekilde bir

alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların

depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller.

Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği gibi geri dönüşümün amaçlarından biride bertaraf edilecek katı atık miktarlarının

azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanacaktır. Sıvı atıklarla denizlerin ve toprağın, gaz

atıklarla havanın kirletilmesinin önemli ölçüde önüne geçilebilmesi sağlanacaktır.

Çevre ve tarım ürünlerinin kirletilmesi insanların sağlıklarını olumsuz etkileyerek sağlık harcamalarını artırmaktadır. Geri

dönüşüm uygulamaları ile sağlık giderlerinin azaltılması da sağlanabilmektedir.

..

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşümün Önemi Nedir?

 geri dönüşümün amacı; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını

önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık

çöp miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. C Demir, çelik,

bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar

gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii

kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum ülke

ekonomisinde önemli bir rol oynar. Örneğin kullanılmış

kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini

%74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalttığı ve bir

ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın

kesilmesi önlenebilmektedir.

Büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan geri dönüşüm birçok

hurdacı firması ve diğer projeler kapsamında

gerçekleştirilmektedir.

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır.

Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla

tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya

çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi

üzerinde olumlu yapacaktır. Yeni iş imkânları sağlayacak ve

gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı

sağlayacaktır.

Geri dönüşüm ile elde edilen malzemede endüstriyel işlem

sayısı azaldığı için enerji tasarrufu sağlanır. Metal içecek

kutularının geri dönüşüm işlemlerinde metal doğrudan

eritilerek yeni ürün haline dönüştürülür. Böylelikle hem

üretim için kullanılan maden cevherine hem de madenin

saflaştırması için uygulanan işlemlere gerek duyulmaz. Bu

şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96

oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Aynı zamanda

ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi

sorunları da engeller.

Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği gibi geri dönüşümün

amaçlarından biride bertaraf edilecek katı atık miktarlarının

azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde

önlenmesi de sağlanacaktır. Sıvı atıklarla denizlerin ve

toprağın, gaz atıklarla havanın kirletilmesinin önemli ölçüde

önüne geçilebilmesi sağlanacaktır.

Çevre ve tarım ürünlerinin kirletilmesi insanların sağlıklarını

olumsuz etkileyerek sağlık harcamalarını artırmaktadır. Geri

dönüşüm uygulamaları ile sağlık giderlerinin azaltılması da

sağlanabilmektedir.