GERİ DÖNÜŞÜM

Cam, yeniden kullanılabilir bir maddedir. Kullanılmış cam parçalarından tekrar cam imal edilmesi sıfırdan cam

üretimine göre çok daha az enerji gerektirir. Genellikle renksiz camdan renksiz, renkli camdan renkli cam

ürünleri üretilir. Bu nedenle renkli ve renksiz camları ayrı geri dönüşüm kaplarına atmalıyız. Ayrıca cam şişe,

kavanoz vb.

ağıt

Ülkemizde kağıt ve karton üretimi, bazı fabrikalar hariç olmak üzere, tamamen hazır ithal selüloz, saman ve atık

kağıttan yapılmaktadır. İyi organize edilmiş bir toplama sistemi belediyelerin katı atık toplama yüklerini

hafifleteceği gibi katı atıkların çöplüklerde yığılmasını da önleyebilecektir. Ayrıca, üretimin atık kağıt

kullanılarak yapılması halinde imalat için gerekli olan su ve kimyasal maddelerin daha az kullanılacak olması

çevrenin korunması açısından son derece önemlidir.

Türkiye’de orman kaynakları kağıt üretimine paralel olarak gelişememekte, bu yüzden kağıt sanayisi için ham

madde sıkıntısı doğmaktadır. 1 ton kağıt üretimi için takriben 3 m³ ağaca ihtiyaç vardır. Kağıt üretiminde ağaç

yerine atık kağıt kullanılması durumunda üretim için gerekli enerji ihtiyacı daha az olacaktır.

Hurda kağıtların geri dönüşümü sonucunda şu ürünler elde edilmektedir:

• Oluklu mukavva (buzdolabı, TV ve benzeri ürünlerin ambalaj kutuları)

• İlaç, deterjan ve diğer ürünlerin ambalaj kutuları

• Peçete, mendil, tuvalet kâğıdı

• Defter, kitap

• Yumurta kartonları

• Çatı kaplama malzemesi

Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından selüloz ve atık kağıt ithalinin azalması sağlanarak

önemli ölçüde tasarruf elde edilecektir. Ayrıca, atık kağıdın toplanması, tasnifi ve nakliyesi dolayısıyla yeni iş

alanları ortaya çıkacaktır.

Alüminyum

Eskimiş alüminyum eşyalar geri dönüşümü mümkün olan maddelerdir. Alüminyum atıkların geri

dönüştürülmesi ile enerjiden de tasarruf sağlanabilir.

Plastik

Plastik eşyaların yeniden dönüşümünde kolaylık sağlanması için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlar pek

çok plastik şişenin altında okunabilir. İki temel plastik çeşidi vardır:

Plastik soda şişeleri

Pet şişe olarak adlandırılan plastik soda veya kola şişelerinden %30 oranında geri kazanım mümkündür.

Mutfaklarımızdaki plastik çöp konteyneri, uyku tulumu yalıtkanları, alet kutuları ve pek çok ürün pet şişelerin

geri dönüşümünden elde edilmektedir.

Plastik süt kutuları

Süt kutularının yapımında kullanılan plastikler 2 rakamı ile kodlanır. Kullanılan şişeleri geri dönüşüm

kumbaralarına atmadan önce tabandaki kodlarına bakarak uygun kumbaralara atmak gerekir. Kutuların

kapaklarını ve klipslerini çıkarmak ve yerden tasarruf edebilmek için ezip düzleştirmek uygun olur.

Yazıcı Tonerleri

Boş yazıcı tonerleri de gerek parçalarının tekrar kullanılabilmesi gerekse özel merkezlerde yeniden

doldurulabilmeleri nedeniyle yeniden kazanılabilen maddelerdendir.

Otomobil Aküleri

Otomobil aküsünü, akü satan herhangi bir firmadan yenisi ile değiştirerek veya yakınımızda bulunan bir geri

dönüşüm merkezine teslim ederek bunların yeniden kullanılabilir hâle getirilmesine katkıda bulunabiliriz.

Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve kodları aşağıda verilmiştir. Bu semboller uluslararası olarak

kullanılır. Geri dönüşümü olan maddeleri biriktirirken toplama kumbaralarının üstündeki işaretlere dikkat

etmek gerekir. Aşağıdaki işaret ve kodları inceleyerek atıkları çevrenizdeki uygun dönüşüm ünitelerine atmaya

özen gösteriniz.

GERİ DÖNÜŞÜM

Cam, yeniden kullanılabilir bir maddedir. Kullanılmış cam

parçalarından tekrar cam imal edilmesi sıfırdan cam üretimine

göre çok daha az enerji gerektirir. Genellikle renksiz camdan

renksiz, renkli camdan renkli cam ürünleri üretilir. Bu nedenle

renkli ve renksiz camları ayrı geri dönüşüm kaplarına atmalıyız.

Ayrıca cam şişe, kavanoz vb.

ağıt

Ülkemizde kağıt ve karton üretimi, bazı fabrikalar hariç olmak

üzere, tamamen hazır ithal selüloz, saman ve atık kağıttan

yapılmaktadır. İyi organize edilmiş bir toplama sistemi

belediyelerin katı atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi katı

atıkların çöplüklerde yığılmasını da önleyebilecektir. Ayrıca,

üretimin atık kağıt kullanılarak yapılması halinde imalat için

gerekli olan su ve kimyasal maddelerin daha az kullanılacak

olması çevrenin korunması açısından son derece önemlidir.

Türkiye’de orman kaynakları kağıt üretimine paralel olarak

gelişememekte, bu yüzden kağıt sanayisi için ham madde

sıkıntısı doğmaktadır. 1 ton kağıt üretimi için takriben 3 m³

ağaca ihtiyaç vardır. Kağıt üretiminde ağaç yerine atık kağıt

kullanılması durumunda üretim için gerekli enerji ihtiyacı daha

az olacaktır.

Hurda kağıtların geri dönüşümü sonucunda şu ürünler elde

edilmektedir:

• Oluklu mukavva (buzdolabı, TV ve benzeri ürünlerin ambalaj

kutuları)

• İlaç, deterjan ve diğer ürünlerin ambalaj kutuları

• Peçete, mendil, tuvalet kâğıdı

• Defter, kitap

• Yumurta kartonları

• Çatı kaplama malzemesi

Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından

selüloz ve atık kağıt ithalinin azalması sağlanarak önemli

ölçüde tasarruf elde edilecektir. Ayrıca, atık kağıdın

toplanması, tasnifi ve nakliyesi dolayısıyla yeni iş alanları

ortaya çıkacaktır.

Alüminyum

Eskimiş alüminyum eşyalar geri dönüşümü mümkün olan

maddelerdir. Alüminyum atıkların geri dönüştürülmesi ile

enerjiden de tasarruf sağlanabilir.

Plastik

Plastik eşyaların yeniden dönüşümünde kolaylık sağlanması

için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlar pek çok plastik

şişenin altında okunabilir. İki temel plastik çeşidi vardır:

Plastik soda şişeleri

Pet şişe olarak adlandırılan plastik soda veya kola şişelerinden

%30 oranında geri kazanım mümkündür. Mutfaklarımızdaki

plastik çöp konteyneri, uyku tulumu yalıtkanları, alet kutuları

ve pek çok ürün pet şişelerin geri dönüşümünden elde

edilmektedir.

Plastik süt kutuları

Süt kutularının yapımında kullanılan plastikler 2 rakamı ile

kodlanır. Kullanılan şişeleri geri dönüşüm kumbaralarına

atmadan önce tabandaki kodlarına bakarak uygun

kumbaralara atmak gerekir. Kutuların kapaklarını ve klipslerini

çıkarmak ve yerden tasarruf edebilmek için ezip düzleştirmek

uygun olur.

Yazıcı Tonerleri

Boş yazıcı tonerleri de gerek parçalarının tekrar

kullanılabilmesi gerekse özel merkezlerde yeniden

doldurulabilmeleri nedeniyle yeniden kazanılabilen

maddelerdendir.

Otomobil Aküleri

Otomobil aküsünü, akü satan herhangi bir firmadan yenisi ile

değiştirerek veya yakınımızda bulunan bir geri dönüşüm

merkezine teslim ederek bunların yeniden kullanılabilir hâle

getirilmesine katkıda bulunabiliriz.

Bazı maddelere ait geri dönüşüm sembol ve kodları aşağıda

verilmiştir. Bu semboller uluslararası olarak kullanılır. Geri

dönüşümü olan maddeleri biriktirirken toplama

kumbaralarının üstündeki işaretlere dikkat etmek gerekir.

Aşağıdaki işaret ve kodları inceleyerek atıkları çevrenizdeki

uygun dönüşüm ünitelerine atmaya özen gösteriniz.